AngoloTesti.COM

I Know Places

Artista Lykke Li

Testo I Know Places

Conosco posti dove potremmo andare, tesoro.
Conosco posti dove potremmo andare, tesoro.Conosco posti dove potremmo andare, tesoro.
Conosco posti dove potremmo andare, tesoro.
Dove le altezze non ti porteranno giù, tesoro.Conosco posti dove potremmo andare, tesoro.

Conosco posti dove potremmo andare, tesoro.